182/2007. (VI.27.) számú ÖK. HATÁROZAT

 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete!

 

Felkéri a Castrum Felügyelő Bizottságát, hogy vizsgálja meg könyvvizsgálókkal és más szakértővel a Castrum Kft. pénzügyi helyzetét.

                                   A vizsgálat eredményét terjessze a soron következő testületi ülésre.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2007. augusztus  31.