164/2007. (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete!

 

A Daköv Kft. Felügyelő Bizottságába Bennárik Ferenc képviselő urat delegálja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2007. május 31.

 

Tett intézkedés: A társasági szerződés a fentieknek megfelelően módosítva.

A DAKÖV KFT. a határozatról értesítve.

 

165/2007. (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete!

 

A Castrum Kft. Felügyelő Bizottságába az alábbi  személyeket  választja meg:

o       Pucsinszki Miklósné képviselő asszony,

o       Rácz Nándor képviselő úr

o       Zelenák András képviselő úr

Felelős: Polgármester

Határidő: 2007. május 31.

 

Tett intézkedés: Az ügyvezető értesítésre került a változásokról, a határozat megküldve a részére.

 

166/2007. (V.23.) számú ÖK. HATÁROZAT

 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete!