Szám: 12-6/2008

 

Előterjesztés

A Képviselő-testület 2008.január21-i ülésére a

Dabas-Castrum Kft. önkormányzati tulajdon részének

Értékesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

 

A Dabas-Castrum Kft. 30 %-os résztulajdonosa ajánlatot nyújtott be az önkormányzat tulajdonában lévő 70 %-os üzletrész megvásárlására.  Az üzletrész könyv szerinti értéke: 25.974.800.-Ft.

A Statico-Bábel Kft a következő ajánlatot tette:

Dabas Castrum Kft-ben lévő 70 % os önkormányzati üzletrészt 69.200.000.-Ft-ért megvásárolja az alábbi feltételekkel:

- I. részletének fizetése 20 millió forint értékben, átutalással 2008. január 31-ig

- II. részletének fizetése 29,2 millió forint értékben, ingatlanokkal 2008. január 31-ig

        2252/A/25.hrsz-ú 75 m2 lakás                                                          18 millió

        2266/3/A/23, 24, 27, 29, 33, 34, 36 hrsz-ú garázsok 1,6 millió      11,2 millió

-  III. részletének fizetése 20 millió forint értékben, átutalással 2008. május 31-ig

A Felügyelő Bizottság javasolja az üzletrész értékesítését. Kérem a testület támogatását is és az alábbi határozat elfogadását.

 

 HATÁROZATI JAVASLAT

 

Dabas Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Dabas Castrum Kft-ben lévő 70 % os üzletrészét 69.200.000.-Ft-ért értékesíti a Statico-Bábel Kft részére az alábbi feltételekkel :

 

- I. részletének fizetése 20 millió forint értékben, átutalással 2008. január 31-ig

 

- II. részletének fizetése 29,2 millió forint értékben, ingatlanokkal 2008. január 31-ig

        2252/A/25.hrsz-ú 75 m2 lakás                                                        18 millió

        2266/3/A/23, 24, 27, 29, 33, 34, 36 hrsz-ú garázsok 1,6 millió      11,2 millió

                       

-  III. részletének fizetése 20 millió forint értékben, átutalással 2008. május 31-ig

 

Felhatalmazza a polgármestert a fenti jogügylethez tartozó szerződések aláírására.

 Határidő: 2008. január 31.

 Felelős: polgármester

 

Dabas, 2008. január 15.

 

                                                                                                     Kőszegi Zoltán

                                                                                                      Polgármester

Látta: Garajszki Gábor

              jegyző