A Dabas Castrum botrány

A Dabasi Önkormányzat és a Statico-Bábel Kft ((1. melléklet: Statico Cégkiv.doc) 70%-30% arányú részvétellel 2004-ben létrehozták a Dabas Castrum Kft-t (2. melléklet:Dabas Castrum Cégkiv.htm)
A Dabas Castrum Kft. 2004-2005-ben megépítette a Berkenye I. (22 lakásos) társasházat, az elszámolás alapján 30 millió Ft profitot képzett, osztalékot nem fizetett.
A Dabas Castrum Kft. 2005-2006-ban megépítette a Berkenye II. (20 lakásos) társasházat, az elszámolás alapján 20 millió Ft profitot képzett, osztalékot nem fizetett.
A Dabas Castrum Kft. 2005-2006-ban megépítette a Passage társasházat, benne 45 lakás, 14 üzlet, 2 iroda, 1 rendelő, két padlástér (700 m2). Nagyobb üzletek: SPAR 1045 m2, SPAR 318 m2, OTP 240 m2, Euronics 340 m2, Rossmann 78 m2.
A Dabas Castrum osztalékot az Önkormányzat részére csak 2008-ban fizetett, ingatlannal 22,8 millió forint értékben, átutalással 8,1141 millió forint értékben.
Összesen 31 millió Ft-ot (3. melléklet: Osztalék fizetés FEB.doc).
A projekt befejezése után az Önkormányzat értékesítette a Statico-Bábel Kft. részére a Dabas Castrum Kft.ben lévő 70%-át (4. melléklet: Dabas-Castrum üzletrész értékesítés.doc):
I. részletének fizetése 20 millió forint értékben, átutalással 2008. január 31-ig
II. részletének fizetése 29,2 millió forint értékben, ingatlanokkal 2008. január 31-ig
        2252/A/25.hrsz-ú 75 m2 lakás                                                                  18 millió
        2266/3/A/23, 24, 27, 29, 33, 34, 36 hrsz-ú garázsok á 1,6 millió      11,2 millió
III. részletének fizetése 20 millió forint értékben, átutalással 2008. május 31-ig
Összesen 69,2 millió Ft értékben

Az üzletrész árával és az osztalékkal kapcsolatos észrevételek:

 • A Berkenye I. társasház telkét az önkormányzat apportálta be a Dabas Castrum Kft-be, 26 millió Ft értékben, ez nem került kifizetésre, vagy az üzletrész vételárából levonandó.
 • A Dabas Castrum Kft. tulajdonában álló ingatlanokkal került azt osztalék és az üzletrész kifizetve összesen 52 millió Ft értékben. Azonban az ingatlanok értékének 70%-a, azaz 36 millió Ft közvetve egyébként is az önkormányzat tulajdonát képezte.
 • A Passage üzletház tetőterében 700 m2 padlástér maradt, aminek a hasznosításából a Dabas Castrum ügyvezetője 2007-ben a beszámolójában 50 millió Ft bevételt tervezett, ebből 37 millió (70%) az Önkormányzatot illetne meg.
 • Az Önkormányzat 6 millió Ft értékben átvállaja a Dabas Castrum Kft. fizetési kötelezettségét.

A fenti 26+36+37+6 = 105 millió Ft áll szemben az osztalékként és vételárként kifizetett 100,2 millió Ft-tal. Összehasonlítás képpen: Az ügyvezető írásos beszámolója szerint az üzlethelyiségek kialakításának költsége 125 ezer Ft/m2, az értékesítési ára pedig 200 ezer Ft/m2. A kiadás és a bevétel közötti különbség 75 ezer Ft/m2, ami csak a SPAR áruház 1363 m2-ére vetítve 102 millió Ft nyereséget jelent.

A Dabas Castrum Kft. gazdálkodása és pénzügyi eredményei:

 • A 2007. májusában megválasztott új Felügyelő Bizottság (5.melléklet: testületi FEB Castrum.doc) első ülésén a cég pénzügyi helyzetére tekintettel 8/2007 (V.29.) számú határozatában javasolta, hogy a Dabas Castrum Kft. ügyvezetőjének tiszteletdíja 0 Ft legyen.
 • A FEB 4/2007 (V.29.) számú határozatában javasolta, hogy a Dabas Castrum Kft. ügyvezetője a 2005. és 2006. évi beszámolók esetében az iparűzési adót a törvényi feltételeknek megfelelően rendezze.
 • A FEB 5/2007 (V.29.) számú határozatában javasolta, hogy a Dabas Castrum Kft. ügyvezetője által előterjesztett 2005. évre vonatkozó önrevíziót a taggyűlés ne fogadja el.
 • A FEB 6/2007 (V.29.) számú határozatában javasolta, hogy a Dabas Castrum Kft. ügyvezetője által előterjesztett 2006. évre vonatkozó beszámolót a taggyűlés ne fogadja el.
 • Ezt követően a képviselő-testület pénzügyi vizsgálatot rendelt el a Dabas Castrum Kft-nél (6. melléklet: testületi határozat vizsgálatról.doc) 2007. június 27-én, augusztus 31-i határidővel.
  • A szakértői jelentés 2007. július 15-i dátummal elkészült (7. melléklet: Dr Váriné szakértői jelentés.doc)
  • A képviselő-testület augusztusi határidőt tűzött ki a szakértői jelentés megtárgyalására, azonban a jelentést a polgármester a mai napig nem terjesztette a testület elé.
  • Dr. Váriné Dr. Dudás Zsuzsanna megbízott igazságügyi építési szakértő tanulmányában több súlyos megállapítás között kijelenti: “Az iratok nyilvántartásában rendezetlenség, hanyagság fedezhető fel. Nincs minden vállakozóval szerződés kötve, a szerződések szövege sablonszerű, a szerződések és befogadott számlák nem egyeznek”. (5. oldal)
  • A szakértői jelentés 6. oldalán leírja, hogy a Dabas Castrum Kft.-nek a Passage ingatlanfejlesztésből eredő – a Berkenye I. és a Berkenye II. nélküli – becsült haszna 633 millió Ft.
 • A Dabas Castrum Kft. ügyvezetője a 2007. májusában megválasztott új Felügyelő Bizottsági tagokat a Cégbíróság felé a cég üzletrészének értékesítésének időpontjáig, 2008. januárig (illetve a cégbírósági adatok szerint a mai napig) nem jegyeztette be.

A SPAR üzlethelyiség off-shore tulajdonosa
A SPAR áruház üzlethelységét (összesen 1363 m2) a SAI Hungary Kft. vásárolta meg. Két éves működése alatt a SPAR áruház, mint bérlő a SAI Hungary Kft.-nek, mint az üzlethelyiség tulajdonosának 90 millió Ft-ot fizetett ki, átlagosan 10 EUR/m2 becsült bérleti díjjal számolva.
Ami 20 millió Ft-tal több mint amit az Önkormányzat a Berkenye I., Berkenye II. és Passage beruházásokat (87 lakás, 14 üzlethelyiség, 2 iroda – kb. 2 milliárd Ft árbevétel) megvalósító cég 70%-os üzletrészéért kapott.

 • A SAI Hungary Kft. a cégkivonat szerint egy Egyesült Államok beli, úgy nevezett off-shore cég tulajdonában van (8. melléklet: SAI Hungary Cégkiv.doc). Az off-shore jellegből eredően a tényleges tulajdonos elméletileg ismeretlen, azonban a cég több szállal is kötődik Dabashoz és a Dabas Castrum Kft. ügyvezetőjéhez:
  • A SAI Hungary Kft. tulajdonosához, a Sectio Aurea Investment-hez kötődő kézbesítési feladatait az a Dr. Krisztián Zoltán ügyvéd látja el, aki a Dabas Castrum Kft. ügyvezetőjének egyéb érdekeltségeinek megbízásából és képviseletében rendszeresen eljárt, eljár. Többek között a Dabasi Önkormányzatnál is, így személye és neve ismert a képviselők jelentős része és a polgármester előtt.
  • A SAI Hungary Kft. bejegyzett székhelyén a cégneve helyett csak a cégügyvezetőjének a neve van feltüntetve (9. melléklet: SAI székhely.doc)
  • A SAI Hungary Kft. ügyvezetője, Ambrus László úr és a Dabas Castrum Kft. ügyvezetője más cégek képviseletében már tizenöt éve kapcsolatban állnak. Az Ambrus úr tulajdonában lévő celldömölki, számítógépgyártással foglalkozó Cellkomp Kft. számára legalább három alkalommal épített 2000-2000 négyzetméteres csarnokot a dabasi érdekeltségű cégcsoport. A cégcsoport internetes oldalán a Cellkomp Kft. legújabb csarnokának képe közvetlenül a dabasi városháza képe alatt látható  (10. melléklet: Cellkomp csarnok.jpg)
  • A Dabas Castrum Kft. ügyvezetőjének budapesti irodájának ajtaján azonban a Dabas Castrum és a SAI Hungary nevek is fel vannak tüntetve (11. melléklet: Statico Bábel székhely.doc)
  • A Dabas Castrum Kft. ügyvezetőjének szóbeli közlése alapján a SAI Hungary Kft. APEH-nek megküldött bevallásait ő írja alá.
  • A Dabas Castrum Kft. feladatát képezte a Dabasi Ipari Park fejlesztése is. A Fővárosi Cégbíróság nyilvántartása alapján a SAI Hungary Kft. Egyesült Államok beli tulajdonosának nevében eljáró magánszemély magyar cégével a Dabasi Ipari Park területén vásárolt területet a Dabas Castrum Kft. ügyvezetőjének közreműködésével. 

Következtetés:
Míg a Dabasi Önkormányzat a Dabas Castrum Kft.-ben lévő 70%-os tulajdonért, és a Dabas Castrum Kft. 4 éves tevékenysége során létrehozott 87 lakás, 14 üzlethelyiség, 2 iroda és kb. 2 milliárd Ft árbevétel nyereségéből származó osztalékként  100,2 millió Ft-ot kapott, addig
egyrészt ebből a fentebb meghatározott módon leszámítandó értékek összege 99 millió Ft-ot tesz ki,
másrészt az ismeretlen tulajdonosú, de a Dabas Castrum Kft. ügyvezetőjéhez több szállal is köthető SAI Hungary Kft. a SPAR áruház üzlethelyiségének bérleti díjából a megnyitás óta több bevételhez jutott, mint a Dabasi Önkormányzat a közel 10 ezer m2-es ingatlanfejlesztésből.
De a Dabasi Önkormányzat vezetése mégsem akarja tudni ki a felelős, és hová lett 533 millió Ft. (12. melléklet: 12Testületi Jegyzőkönyv idevonatkozó oldalai: 1 oldal, 2. oldal, 3. oldal, 4.oldal)
A feljebb részletezett szabálytalanságok miatt az értékesítésre vonatkozó testületi-határozat törvényességi felülvizsgálatát kértük a Közigazgatási Hivataltól ( 13. melléklet: Közigazgatási Hivatal), illetve az egyébként a cég gazdálkodásáért teljes és egyetemleges felelősséggel bíró Felügyelő Bizottság bejegyzésének elmulasztása miatt a Cégbírósághoz fordultunk (14. melléklet: Cégbíróság).

 

 
 

vissza az előző oldalra