DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága

2370 Dabas, Szent István tér 1/b.

 

 

               

Szám: 12-195 /2007-5

 

 

ELŐTERJESZTÉS

a 7/2007.(II.14)sz. rendelet módosítására

a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata 

kérelmével kapcsolatosan

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

A Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatának Társulási Tanácsa a 10/2007.(09.17) sz. határozatában fogadta el az intézmény 2007. évi költségvetésének módosítását.

A határozat alapján kéri a Társulási Tanács az alábbi módosítások befogadását a város 2007. évi költségvetésébe:

 

- a működési bevételek, ezen belül az átvett pénzeszközök előirányzatát a dabasi intézménynél 865.262 Ft-tal felemeli, egyidejűleg 3.248.000 Ft-tal csökkenti

 

-  a működési, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát a dabasi intézménynél 691.892 Ft-tal felemeli, egyidejűleg 3.248.000 Ft-tal csökkenteni, az inárcsi intézménynél 143.370 Ft-tal csökkenteni.

 

-  az intézményi beruházások előirányzatát 316.740 Ft-tal felemeli, a következők szerint:

 

            -  dabasi intézménynél számítástechnikai

                eszközök beszerzése           

                                                                                                                                 173.370 Ft

-   inárcsi intézménynél számítástechnikai

                eszközök beszerzése                                                                                  143.370 Ft

                                                                                                          összesen:        316.740 Ft

 

 

Dabas, 2007. október 11.

 

                                                                                                          Bennárik Ferenc sk

                                                                                                             bizottsági elnök

Látta:

 

 

Garajszki Gábor

       jegyző

 

 

-2-

 

 

RENDELETI  JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2007.(X….)sz. rendelete a Dabas Város 2007. évi

költségvetéséről szóló 7/2007.(II.14) sz. rendelet

módosításáról

 

 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társult Tanács 10/2007.(09.17) sz. határozatát a város 2007. évi költségvetésébe befogadja, és az alábbiak szerint módosítja a költségvetési rendeletet.

 

 

 

1.§

 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi működési bevételek, ezen belül az átvett pénzeszközök előirányzatát a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatánál a dabasi intézménynél 865.262 Ft-tal felemeli, egyidejűleg 3.248.000 Ft-tal csökkenti.

 

 

2.§

 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi működési ezen belül a dologi kiadások előirányzatát a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálat 691.892 Ft-tal felemeli, egyidejűleg 3.391.370 Ft-tal csökkenti az alábbiak szerint:

 

Növekedés

-         dabasi intézménynél                                                                                           691.892 Ft

-          

Csökkenés

-         dabasi intézménynél                                                                                        3.248.000 Ft

-         inárcsi intézménynél                                                                                           143.370 Ft

                                                                                                                 összesen: 3.391.370 Ft

 

 

3.§

 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi intézményi beruházások előirányzatát 316.740 Ft-tal felemeli a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatnál az alábbiak szerint:

 

-         dabasi intézménynél számítástechnikai eszközök beszerzése

       /1db számítógép, 2 db monitor, 1 db nyomtató/                                                173.370 Ft

-         inárcsi intézménynél számítástechnikai eszközök beszerzése

      /1 db számítógép, 1 db monitor, 1 db nyomtató/                                                143.370 Ft

                                                                                                            összesen:   316.740 Ft

 

 

 

 

-3-

 

 

 

4.§

 

Ez a rendelet 2007. október…..-án lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

 

 

Dabas, 2007. október 11.

 

 

 

 

Garajszki Gábor sk                                                                                     Kőszegi Zoltán sk

           jegyző                                                                                                    polgármester

 

 

 

 

 

Látta:

 

 

Garajszki Gábor

       jegyző