Dabas Város Önkormányzatának

Városépítési, Gazdasági és

Környezetvédelmi Bizottsága

Dabas, Szent István tér 1/b.

 

 

Szám: 12-   12-197 /2007         

 

ELŐTERJESZTÉS

Dabas Város névtelen utcáinak elnevezése

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

Dabas Város belterületén, valamint a közeljövőben belterületbe vonásra kerülő területein a mellékelt térképen az alábbi névtelen utcák találhatók. Az utcák nevesítését a várható beépítések indokolják.

 

 

A Városépítési, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság az ügyet megtárgyalta és az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé:

 

 

Határozati javaslat

 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete!

Dabas Város névtelen utcáit a következőképpen nevezi el:

2256/3 hrsz-ú: Parragh utca

0135/53 hrsz-ú: Dancsó utca

0135/2 hrsz-ú: Sportcsarnok utca

0141 hrsz-ú: Pusztatemplom utca

0923/308 és 0923/360 hrsz-ú: Szent Imre utca

0923/399 hrsz-ú: Gizella utca

0923/294;0923/344 és a 0923/422 hrsz-ú: Szent László utca

5-ös út belterületi szakasza:

Moteltől Budapest felé – Pesti út

Moteltől Kecskemét felé – Kecskeméti út

 

 

Határidő: 2007. Október 31.

Felelős: polgármester

 

Dabas, 2007. október 16.

 

 

 

Látta: Garajszki Gábor                                                                     Zelenák András s.k.

                  Jegyző                                                                           VGK Bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabas Város Önkormányzatának

Városépítési, Gazdasági és

Környezetvédelmi Bizottsága

Dabas, Szent István tér 1/b.

–––––––––––––––––––––––––––––

Szám: 18-65/2007.

 

 

 

K I V O N A T

Dabas Város névtelen utcáinak elnevezése

 

 

Készült: Dabas Város Önkormányzatának Városépítési, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 2007. október 02-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

    

Kihagyva a kihagyandók.

 

A Bizottság egyhangúlagos 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

73/2007. (X.02.) VGK. Bizottsági Határozat

A Bizottság!

 

A Városépítési Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Dabas Város névtelen utcáit  a következőképpen nevezze el:

2256/3 hrsz-ú: Parragh utca

0135/53 hrsz-ú: Dancsó utca

0135/2 hrsz-ú: Sportcsarnok utca

0141 hrsz-ú: Pusztatemplom utca

0923/308 és 0923/360 hrsz-ú: Szent Imre utca

0923/399 hrsz-ú: Gizella utca

0923/294;0923/344 és a 0923/422 hrsz-ú: Szent László utca

5-ös út belterületi szakasza:

                                        Moteltől Budapest felé- Pesti út

                                        Moteltől Kecskemét felé-Kecskeméti út     

 

 

Kmft.

 

 

                                                                                        Zelenák András

                                                                                        bizottság elnöke

Látta: Garajszki Gábor

                               jegyző