DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága

2370 Dabas, Szent István tér 1/b.

 

 

                

 

Szám:  12-195 /2007-4.

 

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

a 7/2007.(II.14)sz. rendelet módosítására

a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

határozatával kapcsolatosan

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat a 30/2007. sz. határozatában döntött a 2007. évi költségvetésének 300 e Ft-tal történő módosításáról. Egyben kérik a határozat befogadását a város 2007. évi költségvetésébe.

 

 

 

Dabas, 2007. október 11.

 

 

                                                                                                          Bennárik Ferenc sk

                                                                                                             bizottsági elnök

 

Látta:

 

 

 

 

Garajszki Gábor

       jegyző

 

 

 

RENDELETI  JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2007.(X….)sz. rendelete a Dabas Város 2007. évi

költségvetéséről szóló 7/2007.(II.14)sz. rendelet

módosításáról

 

 

 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 30/2007. sz. határozatát a város 2007. évi költségvetésébe befogadja az alábbiak szerint:

 

1.§

 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi bevételek, ezen belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat „Működésre átvett pénzeszközök” forrásánál 300 e Ft-tal felemeli.

 

2.§

 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi működési kiadások, ezen belül a Cigány Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadási előirányzatát 300 e Ft-tal felemeli.

 

3.§

 

Ez a rendelet 2007. október……-án lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

 

Dabas, 2007. október 11.

 

 

 

 

 

Garajszki Gábor sk                                                                                     Kőszegi Zoltán sk

           jegyző                                                                                                    polgármester

 

 

 

 

 

Látta:

 

 

Garajszki Gábor

       jegyző