DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Jogi-, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága

Dabas, Szent István tér 1/b.

Szám:   12-205/2007.

 

Előterjesztés

A 2007. évi közmeghallgatás és városrészi gyűlések

 időpontjának meghatározása

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

Az 1990. évi LXV. törvény 13.§-a értelmében a Képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett időpontban és napirenddel közmeghallgatást tart és városrészi gyűléseket tarthat.

A Jogi-, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság  a Polgármester Úrral egyeztetve 2007. októberi ülésén tette meg javaslatát.

 A Bizottság Rafael Gyula, CKÖ elnök kérésére javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 2007. november 21-én (szerda) 18.00 órai kezdettel a Halász Móricz Kúriában a cigány kisebbség részére közmeghallgatást szervezzen. A Kúria elfoglaltsága miatt a kezdést 18.30-ra javaslom.

Kérem a Tisztelt képviselőket, hogy tegyék meg javaslatukat.

 

Határozati javaslat

                                  A  Képviselő-testület!

 

                          A  közmeghallgatást  az alábbi helyszínen és időpontban tartja meg:

 

Közmeghallgatás időpontja: 2007. november 19.(hétfő)  18 óra                    

                             helyszíne: Polgármesteri Hivatal.

                 napirendje: ……………………………………….

                                  A városrészi gyűlések:

                        Dabas-Szőlő    2007. november 12. (hétfő) 18.00  óra Művelődési Ház                                                               

                        Dabas-Gyón    2007.  november 13 (kedd)   18.00 óra Halász Móricz Kúria  

                        Felső-Dabas    2007.  november 14(szerda) 18.00 óra  KZS Szakképző Iskola

                        Dabas-Sári       2007. november 20.(kedd)    18.00 óra  II. Rákóczi F. Ált. Isk.

                                      

Határidő: 2007. folyamatos

Felelős: polgármester

 

 

Dabas, 2007. október 24.

                                                                                             Révész Károly  s.k.

 bizottság elnök

 

 

 

Látta: Garajszki Gábor

               jegyző

 

 

Dabas Város Önkormányzatának

Jogi-, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága

Dabas, Szent István tér 1/b.

 

Szám:   17-44/2007.

 

KIVONAT

 

Készült:  Dabas Város Önkormányzatának Jogi-, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága

                2007. október 17-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

 

Kihagyva a kihagyandók.

 

 

A Bizottság  egyhangúlagos (3 igen)  szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 47/2007. (X.17.) számú Bizottsági határozat

 

Jogi-, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság!

 

                           Javasolja a Képviselő-testületnek,

                          hogy a közmeghallgatást  az alábbi helyszínen és időpontban tartsa meg:

 

Közmeghallgatás időpontja: 2007. november 19.(hétfő)                        18.00 óra

                             helyszíne: Polgármesteri Hivatal.

                 napirendje: ……………………………………….

 

                                  A városrészi gyűlések:

                        Dabas-Szőlő    2007. november 12. (hétfő) 18.00  óra Művelődési Ház                                                               

                        Dabas-Gyón    2007.  november 13(kedd)   18.00 óra Halász Móricz Kúria  

                        Felső-Dabas    2007.  november 14(szerda) 18.00 óra  Szakiskola

                        Dabas-Sári       2007. november 20.(kedd)    18.00 óra  II. Rákóczi F. Ált. Isk. 

                                     

Határidő: 2007. október 31.

Felelős: bizottság elnöke

 

Kmf.

 

 

Révész Károly s.k.

bizottság elnöke

 

 

 

Látta: Garajszki Gábor

                    jegyző

 

 

Dabas Város Önkormányzatának

Jogi-, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága

Dabas, Szent István tér 1/b.

 

Szám:   17-44/2007.

 

KIVONAT

 

Készült:  Dabas Város Önkormányzatának Jogi-, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága

                2007. október 17-én megtartott üléséről.

 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

 

Kihagyva a kihagyandók.

 

 

A Bizottság egyhangúlagos (3 igen)  szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 48/2007. (X. 17.) számú Bizottsági határozat

 

Jogi-, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság!

 

 

                       Rafael Gyula, CKÖ elnök kérésére javasolja a Képviselő-testületnek,

hogy 2007. november 21-én (szerda) 18.00 órai kezdettel a Halász Móricz Kúriában a cigány kisebbség részére közmeghallgatást szervezzen.

 

Határidő: 2007. október 31.

                                    Felelős: bizottság elnöke

                                                              

    

Kmf.

 

 

 

Révész Károly s.k.

bizottság elnöke

 

 

 

Látta: Garajszki Gábor

                    jegyző