DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága

2370 Dabas, Szent István tér 1/b.

 

 

 

 

 

  

        

Szám:  12-195 /2007-3

 

 

 

 

ELŐTERJESZTÉS

A 2007. évi költségvetésről szóló

 7/2007.(II.14)sz. önkormányzati rendelet

módosításáról a Kossuth Művelődési

Központ kérelmével kapcsolatosan

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!

 

 

A Kossuth Művelődési Központ 2007. év folyamán különböző pályázatokon 1.469.788 Ft bevételt ért el, amelyhez konkrét feladatok kapcsolódnak.

A működési célra átvett pénzeszközök bevételi forrás módosításával egyidejűleg kéri az intézmény a kiadások alábbi összegekkel történő felemelését:

 

            - személyi kiadás                                                                                               274.000 Ft

            - munkaadókat terhelő járulékok                                                                         24.000 Ft

            - dologi kiadás                                                                                               1.171.788 Ft

                                                                                                          összesen:        1.469.788 Ft

 

 

Dabas, 2007. október 11.

 

 

                                                                                                          Bennárik Ferenc sk

                                                                                                              bizottsági elnök

Látta:

 

 

Garajszki Gábor

       jegyzö

 

RENDELETI  JAVASLAT

Dabas Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2007.(X….)sz. rendelete a Dabas Város 2007. évi

költségvetéséről szóló 7/2007.(II.14)sz. rendelet

módosításáról

 

 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§

 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi önkormányzati bevételek, ezen belül a Kossuth Művelődési Központ bevételét a „Művelésre átvett pénzeszközök” forrásánál 1.469.788 Ft-tal felemeli.

 

2.§

 

Dabas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi működési kiadások előirányzatát 1.469.788 Ft-tal felemeli a Kossuth Művelődési Központ címnél az alábbiak szerint:

-         személyi kiadás                                                                                                 274.000 Ft

-         munkaadót terhelő befizetési kötelezettség                                                           24.000 Ft

-         dologi kiadások                                                                                              1.171.788 Ft

                                                                                                    összesen:        1.469.788 Ft

 

3.§

 

Ez a rendelet 2007. október….-án lép hatályba. Kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

 

 

Dabas, 2007. október 11.

 

 

 

Garajszki Gábor sk                                                                                     Kőszegi Zoltán sk

           jegyző                                                                                                    polgármester

 

 

 

 

 

Látta:

 

 

Garajszki Gábor

       jegyző