Dabas Város Önkormányzatának

              Városépítési, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

      2370 Dabas,  Szent István tér 1/b.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Szám:      12-200 / 2007.

 

                                      E L Ő T E R J E S Z T É S

              

                           a  Dabas – Szőlősi Óvoda és Civil Közösségi Ház   ügyében.

 

 

 

           Tisztelt    Képviselő - testület   !

 

 

 

A Dabas – Szőlő, Tinódi utcában elhelyezkedő  5960 / 13 hrsz.-ú  ingatlan  Szociális Foglalkoztató

megnevezéssel van az ingatlan – nyilvántartásba bejegyezve.

A valóságban azonban Óvodaként és Civil Közösségi Házként üzemel.

Ezért a Földhivatali ingatlan – nyilvántartás  módosítása szükséges a valós állapotnak megfelelően.

 

 

                                   

 

HATÁROZATI  JAVASLAT

 

 

 

                                   A Képviselő – testület  elfogadja  az alábbiakat:

 

                                   A Dabas – Szőlő, Tinódi u. 5960 / 13 hrsz.-ú  ingatlan

                                   Szociális Foglalkoztató  megnevezés  helyett

                                   Óvoda  és  Civil Közösségi Ház – ként kerüljön az ingatlan –

                                   nyilvántartásba bejegyzésre, változatlan tulajdoni állással.

 

 

                                   Határidő:  2007. október 31.

                                   Felelős:  polgármester

 

 

 

 

Dabas, 2007. október 08.                                                     

Zelenák András sk.                                                                                                                                                                    

     bizottsági elnök                                                                                       

                                                                                                                                                                       Látta:  Garajszki  Gábor

                        jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabas Város Önkormányzatának

Városépítési, Gazdasági és

Környezetvédelmi Bizottsága

Dabas, Szent István tér 1/b.

–––––––––––––––––––––––––––––

Szám: 18-65/2007.

 

 

 

K I V O N A T

Dabas-Szőlősi Óvoda és Civil Közösségi Ház

 

 

Készült: Dabas Város Önkormányzatának Városépítési, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága 2007. október 02-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

    

Kihagyva a kihagyandók.

 

A Bizottság egyhangúlagos 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

69/2007. (X.02.) VGK. Bizottsági Határozat

A Bizottság!

 

 

A Városépítési Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az alábbiakat:

A Dabas-Szőlő, Tinódi u. 5960/13 hrsz.-ú ingatlan, Szociális Foglalkoztató megnevezés helyett Óvoda és Civil Közösségi Ház-ként kerüljön az ingatlan- nyilvántartásba bejegyzésre, változatlan tulajdoni állással.  

 

 

 

 

Kmft.

 

 

                                                                                        Zelenák András

                                                                                        bizottság elnöke

Látta: Garajszki Gábor

                   jegyző