Rácz Nándor - Kiszámoló a képviselő-testület üléseiről

(Váratlan meglepetés: kiszámoltam, hogy ebben a ciklusban a rendkívüli alkalmakat nem számítva már csak három testületi ülés lesz, vélhetően a június végi, a júliusi és a szeptemberi. Négy év elszelelt... )

Homokszem a gépben

A strandon üzemelő csúszda tulajdonjogát szeretné annak tulajdonosa, a Patina Bt. elcserélni egy 2 hektáros önkormányzati telekre. A képviselő testület többsége szerint az előterjesztés megfelelő, a csere nyélbe ütendő. Igaz, az ötéves csúszda értékére (8 millió Ft) vonatkozó adatok csak és kizárólag a jelenlegi tulajdonostól származnak.

Bár a határozati javaslatot én nem szavaztam meg, mégsem arra próbálok utalni, hogy okoskodásunkkal és nem szavazatunkkal az önkormányzati vagyonra vonatkozó döntéseket befolyásolni tudjuk. Nem, ilyen a demokrácia, akik kevesebben vannak, azoknak nincs igazuk, akkor sem, ha igazuk van. Jelen esetben azonban nem mi vagyunk a porszemek a gépben, hanem a jogszabályok, amelyek szerint termőföld tulajdonjogát gazdasági társaság nem szerezheti meg.

Ez az apró porszem nem zavarta a suta előterjesztést aláíró jegyzőt és polgármestert, se az azt megszavazó képviselőket. Ahogy a mondás tartja, hogy hogyan lehet a tőzsdén egy kisebb vagyonra szert tenni: egy nagyobb vagyonnal kell kezdeni.

És hogyan lehet kisebbségből jó döntésre bírni a többséget? Nem kell a rossz döntéssel egyetérteni.

Lezárult a SPAR-ügy

De a tényeket nem sikerült megtudni, ugyanis a városvezetést adó többség zárt ülésen úgy döntött, hogy nem kíván az ügyben felmerült kérdésekre választ kapni. Minek kéne változni ahhoz, hogy kiderüljön az igazság? A SPAR, a SAI Hungary Kft és a Dabas Castrum újat nem fog mondani. Csak, ha a városvezetés változik, akkor ismerhetik meg a dabasiak a városközponti ingatlanspekuláció teljes hátterét.

Három év átmeneti időszak után eldőlt

A Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatói álláshelyére egyetlen pályázat érkezett. Véleményezési jogát gyakorolta az iskola nevelőtestülete, alkalmazottai, az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat. Az iskola vezetésével 2011. július 31-ig tartó ötéves időszakra Farkas Józsefné megbízott igazgatót nevezte ki a képviselő-testület.

 

Pályázati kiírás ifjúsági nagykövetek számára

A képviselő-testület pályázatot hirdet ifjúsági nagyköveti feladatok ellátására.

A foglakoztatás határozott időre (9-12 hó) munkaviszony keretében történik.

Célja: Testvérvárosi kapcsolatok keretében Dabas város idegenforgalmi helyzetének javítása, gazdasági lehetőségeinek feltárása, kapcsolatok ápolása, hagyományok, nemzeti értékeink közvetítése.

Alkalmazás feltételei:

- bűntetlen előélet

- érettségi

- jó kapcsolatteremtő és fenntartó képesség

- számítógépes felhasználói ismeretek

Előnyben részesül:

- pályakezdő

- angol, szlovák, szlovén, olasz nyelv egyikének tárgyalóképes ismerete

- széleskörű ismeretek településünkről és testvértelepülésünkről

Küldetés kezdete: 2006. ősze  

Vége: 2007. nyara

Benyújtandó:

- szakmai program

- fényképes önéletrajz

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

- bizonyítvány másolat

A szakmai programban kérjük bemutatni az elképzeléseket, terveket a feladat végrehajtására vonatkozóan.

A feltételek meglétét külön erre a célra felállított bizottság vizsgálja meg.

Bér: megegyezés szerint

A küldetéssel járó költségeket az önkormányzat viseli.

Benyújtási határideje: 2006. július 15.

Benyújtandó. Dabas Város Polgármesteri Hivatal 2370 Dabas, Szent István tér1/B

Információ: 29/561-217

Megfogyatkozott Napközi

Tresóné Boros Melánia, a napközi vezetője nem kapta meg vezetői pályázatára a testületi többségtől a bizalmat, ezért új pályázatot kell kiírni a Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona vezetői álláshelyének betöltésére.

Az intézményvezetői megbízás feltételei:

- legalább öt év felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

- az intézmény alaptervéhez igazodó felsőfokú képesítés és szakképesítés

- az intézményben fennálló határozatlan időre szóló kinevezés, illetőleg a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettségű vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés

A pályázathoz csatolandó:

- vezetői program

- végzettséget igazoló oklevél hiteles másolata

- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

- szakmai önéletrajz

- nyilatkozat, hogy nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e a testület a pályázatot

A vezetői megbízás öt évre 2011. szeptember 30-ig szól.

Az állás elfoglalásának határideje: 2006. október 01.

Érdeklődni lehet: Dabas Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzőjénél

tel: 29 561-216

vissza az előző oldalra