Papné Gogolák Márta - Minősítés

Szüleim első generációs értelmiségiek. A háború utáni rendszerváltás tette lehetővé, hogy továbbtanuljanak, mint annyi más értelmes paraszt és munkásgyerek számára akkoriban. Nyilván sok hibája volt a létező szocializmusnak, de az, hogy sokak számára lehetőséggé vált a szellemi felemelkedés, azt én előnyének tartom. Anyukámból tehát tanítónő lett. Tanárai választottak neki pályát, de jól választottak, mert jó tanító lett belőle. Megbecsülésnek, szeretetnek örvendett tanítványok, szülők, kollégák, iskolavezetők körében egyaránt.

Szakmai gyakorlaton - részben - én is nála képződtem, s az otthon tapasztalt alapos felkészülése után megismerhettem, milyen tanító az iskolában. Halk szavú, határozott, felkészült és megújulásra kész volt mindig.

Máig egyik legnagyobb dicsőségnek tartom mindkettőnk számára, mikor egy fiatal anyuka azzal a kéréssel vezette elém elsős gyermekét, hogy szeretné, ha az én osztályomba járhatna csemetéje, mert neki édesanyám volt kedves tanító nénije, s úgy gondolja, méltó utódja vagyok.

Hogy miért jutott eszembe ez a történet? Két okból is. Egyrészt június volt, amikor elvesztettem édesanyámat, s ez az évforduló több mint tíz év távlatából is felkavarja érzéseimet. Másrészt pedagógusnap környékén önkéntelenül is számvetésre kényszerülök, hiszen a jó tanítók dicséretétől zeng ez a nap.

Milyen ma a jó pedagógus? S én megközelítem-e ezt az elvárást?

Persze más és más a jó mindenkinek. Mivel nagyon különbözőek az elvárások, nagyon nehéz eleget tenni nekik. Ugyanúgy, mint életünk megannyi más terén. Mindenki fel tudná sorolni az olykor összeegyeztethetetlen kívánalmakat. S mégis meg kell felelnünk az elénk állított igényeknek.

Persze, ennyi év tapasztalatával a hátam mögött már úgy gondolom, azoknak az elvárásoknak kell eleget tennünk, melyek bensőnkből is fakadnak. Hogy a költővel szóljak: "Az én vezérem bensőmből vezérel" Szóval, milyen - megítélésem szerint - a jó pedagógus? Elfogadó és megértő. Nyitott a világra, a legkevésbé előítéletes. Határozott elképzelésekkel rendelkezik, következetes, de nem merev. Szakmailag megújulni, de önmagában kételkedni is képes, gondolkodó ember. Tehát folyamatosan törekszem.

A tanítványok azt szeretik, ha tanítójuk kedves, érdekesen tanít. A szülők azt várják el, hogy gyermekük jól teljesítsen, előmenetele töretlen legyen. Az iskolavezetés fegyelmezett, szorgalmasan tanuló osztályokat szeretne intézményében tudni. A munkáltató pedig elvárja mindezeken felül a lojalitást is dolgozóitól.

Mindez rendjén is van így, ha a minősítések kapcsán, a sok igény közepette nem keverednek össze a szakmai követelmények a világszemlélettel.

Érett, normális társadalomban a pedagógust nem a politikai nézetei alapján minősítik, hanem aszerint, hogy milyen tanár.

Mint ahogy számomra teljesen érdektelen, a vakbelemet jobboldali, vagy baloldali orvos műti-e, csak tudjon operálni.

vissza az előző oldalra