Indulhat a projekt: „Együtt Európába” – a Huszka Hermina Általános Iskola infrastrukturális bővítése és az esélyegyenlőség megteremtése révén

A Magyar Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása után az Unió regionális politikájának és támogatási rendszerének megfelelően Magyarországon is kidolgozásra került a Regionális Fejlesztési Operatív Program (ROP), megjelölve a prioritásokat, vagyis a támogatandó területeket. Ezek egyike az óvodák és alapfokú oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése.   

Örkény Város Önkormányzata az elsők között készítette el és nyújtotta be pályázatát. A tervezett fejlesztés 4 fő téma köré csoportosítható:

1.     Rekonstrukció (nyílászárók cseréje; fűtéskorszerűsítés; vízvezetékek, szennyvízlevezetés felújítása, tornatermi öltözők rekonstrukciója; valamint teljes belső festés-mázolás)

2.     Akadály-mentesítés (rámpák építése; küszöbtelenítés; lift építése; lengőajtók átalakítása; mozgáskorlátozottak részére mosdók kialakítása)

3.     Információs és Kommunikációs Technológia (belső hálózat kiépítése minden osztályterembe; szervergép üzembe állítása)

4.     Bővítés (24,6 m x 46,08 m-es új tornaterem építése; összekötő-folyosó és szertár, valamint a bejáratnál rámpa építése)

 

A bírálóbizottság az „Együtt Európába – a Huszka Hermina Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése és az esélyegyenlőség megteremtése révén” című pályázatunkat támogatásra érdemesnek találta.

A fejlesztésre megvalósítására 230 millió forint támogatást kapott Örkény Város Önkormányzata, amelynek 84,21 %-a az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából származik, 15,79 % pedig magyar kormányzati finanszírozás. A Belügyminisztérium az Önkormányzatok Európai Uniós pályázataihoz szükséges önrész biztosításának támogatására létrehozta az EU-önerő Alapot, amelyből 7,2 millió forintot nyertünk. Így a beruházáshoz szükséges kb. 242 millió forintból az Önkormányzatnak 4,8 millió forintot kell biztosítania – feltéve, hogy a tervezett költségvetést a megvalósítás során nem lépjük túl. (Amennyiben igen, úgy a különbözetet szintén az Önkormányzatnak kell biztosítania.)

A megvalósítás első lépéseként 2005. január 7-én az Örkényi Polgármesteri Hivatal dísztermében került sor a támogatási szerződés ünnepélyes aláírására. A szerződést Csanádi Ágnes, a Szerződő Hatóság nevében eljáró VÁTI Kht. vezérigazgatója, Kovács István Örkény Polgármestere, valamint Kollár Zsolt, Örkény Város jegyzője írta alá.

A beruházás tervezett befejezése a szerződés szerint 2006. október 30., de reményeink szerint a 2006/2007-es tanévet már a megújult iskolában kezdhetik az örkényi diákok.

vissza az előző oldalra