Amerikai levelek 15. - „Ami  igazán fontos” – és akik ezért dolgoznak

“Ami igazán fontos” a mottója a United Waynek, mely közel 120 évvel ezelõtti megalakulása óta az Egyesült Államok legnagyobb adománygyûjtõ és - elosztó szervezete lett. Amikor egy éve a United Way telefonszolgálatánál kezdtem önkéntesként dolgozni, a segítõ munkának egy addig általam teljesen ismeretlen formájával ismerkedtem meg. Ezt a szolgáltatást itt Dane megyében mindenki United Way 211-nek hívja, mivel e három szám tárcsázása után vagyunk elérhetõk. Irodánkban három munkatársammal beszélgettem.

Burlie Williams a United Way Dane megyei szervezetének egyik igazgatóhelyettese. Az eltelt 10 év alatt különbözõ programokat szervezett, és dolgozott önkéntes segítõkkel, valamint helyi nonprofit intézményekkel, munkájukhoz anyagi forrásokat kutatott fel. A 211-nél néhány hónapja dolgozik

- A United Way, mely több, mint 1 350 helyi szervezetével 2004-2005-ben 3,86 milliárd dollár értékû adományt gyûjtött és osztott szét, nem csak itt, Amerikában nagy jelentõségû. Számos külföldi országban, köztük Magyarországon is nyitott irodákat, mégis úgy gondolom, otthon kevésbé ismert a tevékenysége. Burlie, bemutatnád olvasóinknak a munkahelyed?

- A United Way adománygyûjtõ munkája során az Egyesült Államokban és nemzetközi szinten egyaránt a legszélesebb néprétegek képviselõit és egyéb erõforrásokat mozgósít, hogy a legmegfelelõbben tudjon az egyes közösségek szükségleteire válaszolni. Ennek érdekében szorosan együttmûködünk oktatási intézményekkel, állami hivatalokkal, az üzleti élet szereplõivel, szakszervezetekkel, pénzintézetekkel, önkéntes és lakóközösségi egyesületekkel, közösségfejlesztõkkel, valamint hitéleti közösségekkel.

-  Mikor nyílt a madisoni képviselet és milyen területekre összpontosít Dane megyében a United Way?

- 1922-ben alakult meg Madison Közösségi Egyesülete, mely 14 helyi intézményt foglalt magába. A szervezet idõközben számos név- és szerkezeti változáson ment keresztül, míg végül 1971-ben Dane megyei képviseletével a United Way országos hálózatának tagja lett. Megyei szervezetünk célja a közösségi egység kialakítása, a közösség erõsítése, életminõségének mérhetõ fejlesztése a helyi problémák mögött meghúzódó okok felderítésével és az azokra történõ hatékony válaszadással.

 “A napirendi pontok a változásért” nevû programunkkal azt szeretnénk elérni, hogy megyénkben még magasabb színvonalon lehessen élni. Ennek érdekében a következõk megvalósításán dolgozunk:

- A színes bõrû tanulók a fehérekkel azonos iskolai eredményt érjenek el

- minden gyermek megfelelõ módon készüljön fel az iskolai tanévre

- az egészségbiztosítással nem rendelkezõk is megfelelõ egészségügyi ellátásban részesüljenek

- csökkenjen a hajléktalanság mértéke, és több program segítse a lakásvásárlást

- idõsek és fogyatékkal élõk képesek legyenek saját otthonukban változatlan életszínvonalon lakni

- csökkenjen az egyének és családok elleni erõszakos cselekmények száma

- a humán szolgáltató és önkéntes szektor aktív szerepet vállaljaon az erõs közösségek kiépítésében

- Burlie, mint ahogy azt említettem, a United Way 211 és az Önkéntes Központ igazgatóhelyettese vagy. Mi a feladata az Önkéntes Központnak?

- Az Önkéntes Központ a segítõket közvetíti érdeklõdésük, képességük, idõfelajánlásuk függvényében a nekik legmegfelelõbb önkéntes munkára. Több mint 800 lehetõséget ajánlunk egyéneknek, családoknak, fiataloknak, csoportoknak, munkahelyi közösségeknek Dane megye 297 különbözõ humán intézménye számára. Munkahelyi önkéntestoborzó hálózatunkba jelenleg 38 cég tartozik. Ezzel a programunkkal ösztönözzük és segítjük a vállalatokat, cégeket, hogy minél több alkal-mazottukkal vegyenek részt önkéntes segítõ munkában. 

2004-ben központunk 6 324 egyént és csoportot közvetített nonprofit szolgáltatók felé. Három másik önkénteseket toborzó intézménnyel együtt készített honlapunkon olvasható az összes lehetõség, mely közül ki-ki választhat munkaterületet és intézményt magának. A honlapot a tavalyi évben 143 128 alkalommal látogatták, míg ez a szám 2005. november 1-jéig már 161 230 volt.

- Milyen önkéntes munkát ajánlotok, s melyek tûnnek a legnépszerûbbnek?

- Adatbázisunkban a választék széleskörû, megtalálható új túravonal kiépítése, iskolai korrepetálás, számítógépes grafikatervezés, mozgássérült otthonában történõ segítés, óvodafestés, csak hogy néhányat említsek a végtelennek tûnõ listából. Az elmúlt három hónapban a legnépszerûbb intézmények az állatmenhelyek voltak, de sokan érdeklõdtek kórházi munka után és rengetegen segítettek gyermekek szabadidõs programjainak lebonyolításában is.

- Tapasztalataitok szerint kik lesznek önkéntesek és miért?

- Nagyon sokan végeznek önkéntes segítést, s az okok is változatosak. Van, aki képességeit szeretné hasznosítani mások segítésére, megint mások értékes tapasztalatot keresnek, vagy éppen új barátokra lelnek, vagy csupán jól érzik magukat attól, hogy mások életébe képesek pozitív változást hozni. Legyen az néhány óra egy héten, havonta egy nap, évi pár alkalom, bárki képes arra, hogy egy másik személy, lakóközösség s ezen keresztül saját életén változtasson.

Carl Rue 5 éve United Way alkalmazott. A 211 elõtt a United Way egy másik programjában dolgozott, mely alacsony jövedelmû családok gyermekeinek biztosít rendszeres ingyenes orvosi ellenõrzést. Jelenlegi pozíciója a 211-nél és az Önkéntes Központnál koordinátor.

- Carl, mi pontosan a United Way 211 és hogyan mûködik?

- A 211 egy könnyen felidézhetõ telefonszám, mely információs adatbázisa alapján forrásokat, szolgáltatásokat közvetít a telefonálók problémái függvényében a helyi közösségek számára a nap 24 óráján keresztül. A mi irodánk hatóköre csak Dane megyére terjed ki, de további telefonszámokat tudunk biztosítani Wisconsin és a többi állam adatbázisának központi hívószáma felé. Hétfõtõl csütörtökig reggel 7-tõl este 10-ig vagyunk hívhatók, pénteken délután 5-ig, valamint szombatonként reggel 8 és 12 között. A fennmaradó idõben a hívásokat egy másik városban, Waukeshaban mûködõ iroda felé továbbítjuk. Úgy érezzük, tevékenységünk alapvetõen fontos minden amerikai lakos számára, ezért szorgalmazzuk szolgáltatásunk a szövetségi kormány által történõ támogatását.

-  Mik a telefonálók tipikus kérdései, problémái?

- Mindennapi szükségletekre és krízishelyzetekre egyaránt próbálunk megoldásokat találni és a következõ fõ területeken kínálunk szolgáltatásokat:

- Alapvetõ szükségletek: élelmiszer, ruházat, hajléktalanszálló, lakbér támogatás, közüzemi díjak kifizetéséhez nyújtott támogatás

- Fizikai és mentális egészség: egészségbiztosítási programok, anyasági programok, gyermekek egészségügyi ellátása, egészségügyi információs telefonvonalak, krízisintervenciós programok, támogató csoportok, tanácsadás, drog és alkohol intervenciós és rehabilitációs programok

- Munkaügyi ellátások: munkanélküli ellátás, átképzések, oktatás, lakóhely és munkahely közötti közlekedés támogatása

- Idõsek és fogyatékkal élõk segítése: napközbeni ellátások, étkeztetés, otthon történõ ápolás, közlekedés, ház körüli munkálatok

- Gyermekek, fiatalok és családok támogatása: gyermekek napközbeni ellátása, iskolaidõn túli programok, családsegítõ szolgálatok, nyári táborok, korrepetálás, gyermekvédelmi szolgáltatások

- Önkéntes munkafelajánlás és adományozás. A legtöbb telefonhívás élelmiszer-támogatás, lakásügyi problémák, közüzemi díjak kifizetése, egészségügyi ellátás, vagyis alapvetõ ellátások iránt történõ segítségkérés.

-Mondanál néhány statisztikát a hívások számának nagyságrendjérõl?

- A Waukeshaba történt hívásokkal együtt a mai napig (november 30) 71 323 hívás érkezett, ebbõl 15 325 csak október hónapban. Ha csak a mi madisoni irodánkat nézzük, akkor a hívások száma a mai napig (november 30) 68 514, ebbõl októberben 14 999 volt.

- A te feladatod egy úgynevezett igénylista folyamatos összeállítása is. Mi ez tulajdonképpen?

- Ezt az e-mail listát a United Way 211 és a Dane Megyei Humánszolgáltató Központ közösen készíti több más megyével együtt. Lényege, hogy különbözõ humán szolgáltatók megjeleníthetik rajta egyes klienseik igényeit (van, akinek például mosó- vagy szárítógépre, egyéb alapvetõ mûszaki cikkre, másnak különbözõ bútorokra van szüksége), s ugyanerre a listára gyûjtjük össze magánszemélyek, cégek felajánlásait. A listán szereplõ adományokról csak nonprofit szolgáltatók szerezhetnek tudomást ügyfeleik számára, mely új lehetõséget biztosít a források minél rövidebb idõn belül történõ hozzájutásához. A listára érkezõ minden üzenetet - felajánlást és kérést - a United Way 211 vizsgálja felül és hagyja jóvá közzétételre. Nagyon fontos megjegyezni, hogy ez a lista nem eszköze profitorientált cégek reklámozásának vagy termékeik eladásának.

-November és december hónapokban az ameriakiak kétszer ünnepelnek, mi, magyarok ezek közül csak az egyiket tartjuk. Mi a hálaadás, s hogyan biztosítják Dane megyében a segítõ szervezetek, hogy az amerikaiaknak emlékezetes hálaadás és karácsony napi ünnepe legyen?

-Hagyományosan hálaadáskor ünnepelték az emberek az éves termést. Ma a családok azért gyûlnek össze ezen a napon, hogy hálát adjanak az év számukra pozitív eseményeiért. A legtöbben bõséges vacsora (legjellemzõbb a sült pulyka) mellett ünnepelnek, majd a másnapot általában karácsonyi bevásárlással töltik. Itt, Dane megyében az ingyenes élelmiszer-lerakat hálózat ételcsomagot állít össze, melybõl a rászorulók elkészíthetik saját családjuk hagyományos hálaadás napi vacsoráját. A csomagban pulyka, zöldségek, salátaöntet, zsömle és desszert található. Erre a programra az érdeklõdõk a United Way 211 hívásával regisztráltathatják magukat. Egy másik lehetõség hálaadás napján a megye ingyen konyháin történõ étkezés, de idõsek és mozgáskorlátozottak esetén a vacsorát a szolgáltatók házhoz is szállítják.

Karácsony elõtt az Üdvhadsereg szervez több programot alacsony jövedelmû családok számára, akiknek segítségre van szükségük élelmiszer és ajándékvásárláshoz az ünnepre. Ezen kívül irodánk rendelkezik az összes információval arra vonatkozóan, mely egyéb szervezetek kínálnak még segítséget az ünnepre való felkészülésben.

- Carl, te koordinálod az irodába jelentkezõ önkéntes munkafelajánlásokat is. Mi történik, ha valaki a United Way 211-nél szeretne önkéntesen dolgozni? 

- A telefonszolgálatunknál történõ önkéntes munka alapvetõen fontos az információs hálózatunk hatékony is sikeres mûködtetéséhez. 2004 folyamán több mint 28 önkéntes dolgozott itt rendszeresen, akik 2 492 munkaórát ajánlottak fel szabadidejükbõl a madisoni közösségek számára

Annak érdekében, hogy az önkéntes is jól érezze magát nálunk, s szervezetünk is nyerjen a munkafelajánlásból, a foglalkoztatást egy alapos interjú és átfogó képzés elõzi meg. Meg akarunk gyõzõdni arról, hogy az önkéntes képes hatékonyan válaszolni a telefonhívásokra, miközben kényelmesen érzi magát szerepében. Naprakészségüket pedig folyamatosan biztosítjuk új információk átadásával, a szervezetünknél történõ fõ változások megismertetésével.

- Jelenleg hány önkéntesetek van és kik õk?

- A United Way 211 jelenleg 14 önkéntessel mûködik. Mindannyian nagyszerû emberek, nagyon szerencsésnek érezzük magunkat velük. Többen már több mint 7 éve dolgoznak nálunk hetente 4-8 órában. Az egyetlen közös jellemzõjük, hogy mindegyikük elkötelezetten törõdik embertársaival.

Önkéntes társam Suzanne Leimontas, 3 éve péntekenként reggel 7-tõl 11-ig dolgozik a telefonszolgálaton.  

-  Suzanne, mi késztet arra, hogy fõállásod mellett fizetés nélkül a United Waynek is dolgozz?

- A Dane Megyei Humánszolgáltató Központnál védõnõként dolgozom hétfõtõl csütörtökig. Három lányom 17, 20 és 23 évesek. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy férjem anyagilag mindenben támogatja családomat, és a középosztályba tartozunk. Munkám során egyszülõs családokkal dolgozom, s látom, milyen stressz-helyzeteknek vannak nap, mint nap kitéve. Áldottnak érzem magam, hogy nekem ezt nem kell megtapasztalnom saját életemben. Mivel felnövõ lányaim már egyre kevesebb idõmet igénylik, elhatároztam, keresek magamnak önkéntes munkát, hogy segítsek mások életkörülményein is. Hillary Clintonnal együtt egyetértek abban, hogy “Egy egész falu kell “ (utalás Hillary egyik könyvének címére R.Á.), túl a szûk családon ahhoz, hogy gyermekeink jövõje biztosítva legyen. Úgy gondoltam, a telefonszolgálatnál könnyû dolgom lesz, mivel munkahelyem révén már eleve ismerem a megyei nonprofit szervezeteket.

- Vannak-e terveid további önkéntes munkavállalásra?

- Gondoltam rá, de lányaim és új hobbim – lovagolni tanulok – lefoglalják a maradék szabadidõmet. Elképzelhetõnek tartom azonban, hogy miután mindhárom lányom útnak indítom felnõtt életükre, növelni fogom az önkéntes munkával töltött óráim számát.

Burlie, Carl, Suzanne, mindhármótoknak köszönöm a beszélgetést.

Rédei Ágnes

vissza az előző oldalra