Bort iszik és tüzet prédikál

kritika

Nem tudom ki ír mostanában Szehofner József, (szj) néven, de ha tippelni lehet, akkor a Fekete Pákó az. Írásaiban nemcsak mondanivalójának felszínessége, hanem érzelmeinek mélysége is erõs hasonlatokat mutat (vö. „add ide a didit…).

Képes valódi tettek és tapasztalatok nélkül is megmondani, hogy a társadalom számára mi az egyedül üdvözítõ értékrend („Az a szép az a szép akinek a szeme kék…), és megfogalmazza véleményét a lokálpatrióták két önkormányzati képviselõjérõl is („Rusnya állat mind a kettõ / Verje meg a jeges esõ!”)

Saját énekhang nélkül elõdeinek sztenderdjeire támaszkodik („Elõl ül a masiniszta / ki a gõzöst / ki a gõzöst igazítja”), a nagyérdemût pedig nem a mûvészetével, hanem az összetartozás érzelmeinek gerjesztésével, az egy oldalon állás ünneplésével próbálja mozgásba hozni („Minek a szõke énnekem, mikor a barnát szeretem”)

Tiszteletre méltó, hogy mindeközben van bátorsága még önkormányzati kritikát is megfogalmazni. („János bácsi a csatában / elesett egy fûszálban.”)

Alkotásai azonban rendre a tanácstalanság és az egyedüllét félhomályába vesznek (Jaj istenem jaj istenem jaj mi történt / véletlenül lenyeltem egy villanykörtét / azon vettem magam észre / hátrafelé világítok a sötétbe”)

Várjuk a szerzõ további alkotásait.

(Fekete Pákó: Kislány vigyázz!

1. 100 Ft-nak 50 a fele

2. Add ide didit! 3. Az a szép 4. János bácsi a csatába 5. Kislány vigyázz 6. Megy a gõzös 7. Minek a szõke énnekem

Kapható CD-n és kazettán.)

Rácz Nándor

vissza az előző oldalra