Beszámoló a képviselőtestület üléseiről - 2005. május 31.

Mezőőri szolgálat

Változott egy kicsit a mezőőri szolgálatról szóló rendelet, tekintve, hogy a megállapított díjak jelentős része az évi száz forintot sem érte el. A testület döntése szerint a minimum díj évi 500 Ft lett. Egy kis emlékeztető a járulék megállapításának módjáról:

100 Ft/év/aranykorona, de minimum 500 Ft/év, illetve mezőgazdasági területen lévő épület után 100-300 Ft/hó, eszközök után 30 Ft/hó.

Általános az általános tartalék fogyása

A 30 milliós általános tartalékból 24 000 000 Ft már elköltésre került, az ülésen döntés született a DASZOFE KHT közel 4 milliós költségének átvállalásáról, így a tartalék kb... kétmillióra apadt.

A DAFI-nak elég az évi 2,5 millió is

A települési képviselők egyik legfontosabb feladata és kötelessége, hogy gondolkozzanak és tegyenek javaslatot az általuk jónak vélt megoldásra, alternatívákra, amelyek lehetővé teszik a város optimális gazdálkodását. Hitelből szeretné az önkormányzat kivietelezni a sári és gyóni általános iskolák tetőtér beépítését, mivel saját ereje nincs az összesen kb. 300 millió Ft-os feladat megvalósítására.             Azonban ez a két feladat klasszikusan abba körbe tartozik, amire pályázaton külső forrást lehet találni, és a saját költségvetésünket nem szabad megterhelni vele, így is túl kevés feladatot tudunk csak finanszírozni.

A 2004. évi pályázati eredményeink gyászosak, Dr. Ács Ferenc képviselőtársam kérésére a Pénzügyi Bizottság készített egy összefoglaló tájékoztatót és abból megtudhattuk, hogy 11 beadott pályázatból kettő volt nyertes, de csak az egyiket készítette az önkormányzat apparátusa, és nyert vele 2,5 milliót a Rákóczi út fásítására, a másikat a Remondis (lánykori nevén Rethmann) szakemberei készítették.

Úgy érzem, joggal gondolhatom azt, hogy ez elmarad az elvárhatótól. Minden rossz szándék nélkül, hiszen sem a pályázatokat, sem az azokat készítő személyeket nem ismerem. De egy valamit tudok, egy 3,5 milliárdos költségvetésű önkormányzatnak a pénzügyi bizottság táblázata szerinti 2,5 millió Ft-nál illene többet nyerni, ezt az eredményt különösebb gondolkodás nélkül meg lehet ítélni.

Erre a felvetésemre negyedórás acsarkodás és személyeskedés volt a válasz, ami szerint én nem tisztelem az önkormányzat apparátusát (Bennárik Ferenc), illetve, hogy nem támogatom a város jövőjét jelentő ifjúságot (polgármester uram). Bárki elhiheti, negyedórás földbe döngölés után egy picit elmegy az ember kedve az egésztől. Érvekkel és kultúrált vitával hamarabb és messzebbre jutnánk.

Nekem – és még elég sok embernek - nem elég, ha sokszor és hangosan mondanak valamit, számunkra attól még az nem válik igazzá, akármennyire is szeretné azt az, aki mondja.

És lehet, hogy a DAFI-s képviselők szerint ez a 2,5 milliós nagyságrend elég, de szerintünk nem. Már igen régóta javasolgatjuk egy pályázat készítő, működőképes és eredményes struktúra létrehozását, hiszen az uniós csatlakozásnak pontosan ez a lényege: új források vannak, amik nem automatikusan járnak, hanem komolyan meg kell dolgozni értük, megfelelõ pályázatokkal, megfelelõ szakemberekkel. Mi a baj ezzel, Dabason ezt miért nem lehet csinálni?

Például már tavaly május körül fölállt az a bizottság, aminek a feladata az lett volna, hogy eldöntse, hol legyen az új dabasi óvoda (volt ugye egy francia vevő a Ravasz László utcai műemlék épületre – Patrióta 2004. július-augusztus), de a helyszínt a mai napig nem sikerült kiválasztani. Pedig szeptemberben akár 200 millió Ft-ot is lehetett volna nyerni új óvoda építésére, mi pedig még csak nem is pályáztunk. (A polgármester úr ironikusan kérte, hogy ezt mindenképpen írjam meg.) Ezek szerint csak nem stimmel valami a pályázatokkal. Szerintünk.

Azon kívül, amit a polgármester úr talán nem tudott, vagy nem akart tudni,  „Miénk itt a tér” címen, június 9-én a Pest megyei Önkormányzat tart ebben a témában egy fórumot. Hadd idézzek a meghívóból: „Csatornahálózat vagy úthálózat? Szép parkok, terek, vagy korszerű rendelőintézet? Modern iskolák, óvodák vagy több munkalehetőség? Ma még választanunk kell, hogy melyik célra és hogyan teremtsük elő a szükséges forrásokat. Írjuk együtt Pest megye fejlődésének forgatókönyvét!” Ez pontosan a mi problémánkról szól!

Ne vessük el ezeket a lehetőségeket, csak mert a másik párt adja a pénzt. Pártoktól független szervezetként mi el tudjuk fogadni a város fejlődését szolgáló támogatást a jobb és a bal oldaltól is, sőt, ha ezen múlik, se kérni, se pályázni nem szégyellünk.

500 millió hitel – kezdődik a kampány

Végül is a testület többsége, inkluzíve az MSZP frakció tagjai, akik oly hangosan lázadtak 3 éve az új gyóni óvoda saját forrásból történő megépítése ellen, megszavazta a hitel felvételét, melynek futamideje kb. 20 év.  Nem én találtam ki, a polgármester úr mondta a tetőtér beépítések kapcsán az előző testületi ülésen: nekik teljesíteni kell a választási ígéreteiket, nem várhatnak mindenféle pályázatokra. Azt megértem, hogy teljesíteni akarják az ígéreteket, de az nem tetszik, hogy a városnak ez pár száz milliójába fog kerülni.

vissza az előző oldalra