Jogerős ítélet a sajtó-helyreigazítási perben

Lezárult az a helyreigazítási per, melyet 6. pontban indított Szandhofer János a Patrióta újság ellen. A másodfokú bíróság 5 pontban elutasította Szandhofer János (felperes) keresetét, egy pontban jogosnak találta és helyreigazításra kötelezte a Patriótát. "A Fővárosi Ítélőtábla úgy ítélte meg, hogy Szandhofer János által kifogásolt cikkbeli kitételek túlnyomórésze nem a személyére vonatkozó állítások, személyes érintettsége nem állapítható meg.

Nem Szandhofer János személyére, tevékenységére, magatartására, eljárására vonatkozik a "Pusztítás a Jubileumi Parkban" képfelirat, nem a felperesre, hanem a jegyzőre vagy a Lokálpatrióta Egyesületre vonatkoznak a fellebbezés tekintetében leírtak, és az sem a felperes személyét érintő állítás, hogy az önkormányzat filmet rendelt-e a fakivágással kapcsolatban a Dabasi TV-nél, avagy sem. Ezen Szandhofer János által sérelmezett cikkbeli állítások nem tartalmaznak a felperesre – mint magánszemélyre – nézve semmilyen állítást, személyét nem érintik és nem tüntetik fel hamis színben, így ezen kitételek vonatkozásában igényérvényesítése alaptalan, perbeli ligitimációja hiányában.

A másodfokú eljárás költségeinek megtérítése céljából a bíróság kötelezte Szandhofer Jánost, hogy 15 napon belül fizessen meg a Lokálpatrióta Egyesületnek 12 500 Ft fellebbezési költséget, valamint a Magyar Államnak 40 500 Ft eljárási illetéket. Részben egyetértett azonban a másodfokú bíróság a munkára beszerzett ajánlat körében elrendelt helyreigazítással, figyelemmel arra, hogy maga az alperesi szerkesztőség csatolt további vállalkozói ajánlatokat azzal, hogy ezek valóságtartalmát vitatta, ugyankor erre nézve bizonyítékot nem terjesztett elő.

Dr. Ács Ferenc

A másodfokon lezárult, fakivágással kapcsolatos helyreigazítási per kapcsán a Lokálpatrióta Egyesület 7500 Ft eljárási illetéket köteles a Magyar Államnak megfizetni. Szandhofer János összesen 6 pontban kezdeményezett helyreigazítási eljárást, de a bíróság ebből 5 pontban elutasította Szandhofer János kereshetőségi jogát.  A 6-ból csak 1 pont esetében adott helyt a bíróság a helyreigazítási kérelemnek, és ezért a kötelezte Szandhofer Jánost, hogy 15 napon belül fizessen meg a Lokálpatrióta Egyesületnek 12 500 Ft fellebbezési költséget, valamint a Magyar Államnak 40 500 Ft eljárási illetéket. A pénzt megkaptuk, köszönjük, a kézilabda egyesület támogatására fordítottuk.

Helyreigazítás:

Lapunk III. évfolyamának 3. számában a „Fanyűvő János” című cikkben valótlanul állítottuk, hogy az alpolgármester a munkára nem szerzett be más ajánlatot, ezzel szemben a valóság az, hogy három ajánlat került beszerzésre.

vissza az előző oldalra