A vita szellemi küzdelem! 

A sárdobálás a vita egyik alacsony színvonalú változata. A felek egymás kölcsönös rosszindulatú lejáratására törekszenek.  (a politikai és közéletben sajnos elég gyakori.) Módszertana rendszerint tisztességtelen.

A köznapi értelemben vett vitában a partnerek érvek felsorakoztatásával az általuk igaznak vélt álláspontot próbálják elfogadtatni a vitapartnerrel, - győzelemre törekszenek!

Ez vagy sikerül, vagy nem!

Ha nem sikerül, kialakul a veszekedés az összes lehetséges fokozatával.

Ha sikerül, két lehetőség van:  - az egyik fél tudja a helyes megoldást és azt a  másik fél elfogadja  (ez  egy  szakkönyv  vagy  egy  lexikon fellapozásával  -  vita nélkül  is  -  azonos eredményhez vezetne!) ,  -  a másik kimenetel az, hogy egyik fél sem tudja a helyes megoldást, de az ügyesebb vagy erőszakosabb érvelő mégis célba  ér. Ez esetben a vitának  semmi értékes eredménye sincs a látszólagos fölény mégis biztosítva van.

A vita harmadik fokozata az ember egyik legszínvonalasabb szellemi tevékenysége.  A résztvevők tisztában vannak a probléma bonyolultságával!

Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos.  Nem az abszolút igazságot keresik, - ez sok esetben teljesen reménytelen is lenne - hanem a megközelítés leghelyesebb módját és a lehető legtöbb használható érvet.  Mindenki tanul a másiktól és mindenki gazdagabban távozik.  E vitatípus gyakorlásához felkészültség, stílus és önfegyelem szükséges!

 -kemény-

vissza az előző oldalra