Amerikai levelek 7. - Városi földművelés
Közösségi kertek Madisonban

Az elmúlt két hónapban új albérletet kerestünk férjemmel. Ennek során Madison több, általam eddig kevésbé ismert részére jutottam el. Feltûnt, hogy a város különbözõ pontjain az utak mellett, illetve egy-egy házsor között gyönyörûen megmûvelt, virágoskerttel tarkított veteményesek húzódnak. David elmondta, hogy ezek a felparcellázott földterületek annak a programnak  részeként jöttek létre, amely a Troy úti közösségi kerteket is mûködteti, s amirõl e lap egy régebbi számában már említést tettem. A szokatlan városi látvány felkeltette érdeklõdésem, s információgyûjtésbe kezdtem errõl az amerikai programról, melybe városunk is bekapcsolódott.

Madison 1912 óta nyújtja a közösségi kertmûvelés elérhetõségét, mely városi környezetben zöld területet, friss zöldségfélét, kikapcsolódást, gazdasági, oktatási lehetõséget, társadalmi tevékenységet biztosít, s hozzájárul a városi levegõ tisztaságához, zajcsökkenéshez.

A közösségi kertek egyik legnagyobb elõnye az azokat mûvelõk számára az egyes élelmiszerek árának megtakarítása. A madisoniak jelentõs része lakik bérlakásokban, de a saját tulajdonú családi házzal rendelkezõk magyar átlagnál kisebb kertje sem elég veteményes kialakítására. (Dabason ez a probléma inkább csak a lakótelepeken élõket érinti.) A gazdasági elõny mellett a tanulmányok arra is rámutattak, hogy a közösségi kerteket mûvelõ családok táplálkozása sokkal egészségesebb, mivel az étrend nagyobb mennyiségû nyers zöldség- és gyümölcsfélét tartalmazott, mely ráadásul teljesen vegyszermentes. Egyes városok, mint például New York közösségi kertjei terményének pedig mintegy fele került népkonyhákon való felhasználásra a legrászorultabb lakossági rétegek számára.

Több város, szerte az országban (köztük Madison) használja a kerteket oktatási célokra, mely során a városi gyerekeknek nyújt természeti, környezeti ismeretet, s egyben a fiatalok számára munkalehetõséget teremt. Egy ilyen program keretében 1997-ben Madisonban számos szociálisan hátrányos helyzetû fiatal vett részt a nyári munkálatokban, melynek révén kertészkedési, készpénzkezelési ismeretekre tettek szert, s a termények értékesítése után némi jövedelemhez is jutottak.

A kertek nem csak a lakókörnyezetet szépítik, s a természetet hozzák a városlakók szomszédságába, de nagy szerepe van a közösségformálásban is. Egy 1991-es felmérés kimutatta, hogy a kertmûvelõk egyharmada talált új barátokra, a megkérdezettek további harmada mások veteményesében is segédkezett, s közel ötödük cserélt termést a többiekkel.

A közösségi kertek céljára fordított földterület tulajdonosa változó, s egy nemzeti felmérés szerint kevesebb, mint 2%-a áll rendelkezésre tartós használatra. A madisoni területek tulajdonosai bevásárló központok, a helyi egyetem, egyházak, vasúttársaságok, Wisconsin állam és Madison város, melyek közül többen egy idõ után a földterület jövedelmezõbb hasznosítására törekednek. Ezt sikerült megakadályozni a Troy úti kertmûvelõk közösségének, amikor 1995-ben hosszas tárgyalások után 15 éves bérleti szerzõdést kötött a tulajdonossal.

Madisonban a kertek évente bérelhetõk, s a bérleti idõ minden évben meghosszabbítható. A városiak érdeklõdését mutatja, hogy egyes veteményesekre 2-3 év a várakozási idõ. Az elmúlt évben a 16 földterületen 611 család dolgozott mintegy másfél mázsa zöldséget és gyümölcsöt termelve.

Mivel Madison költségvetése az idei évben jelentõsen csökkent, s ez a tendencia jövõre is megmarad, korábban felmerült, hogy a város leállítja a közösségi kertmûvelés programjának támogatását. Miután Dave Cieslewicz polgármester augusztusban kerékpártúrán látogatta végig a kerteket, kijelentette, a közösségi kertmûvelés egy különösen értékes program, mely a költségvetés csökkenése ellenére továbbra is részesülni fog a város anyagi támogatásában.

Rédei Ágnes

vissza az előző oldalra