Megszólal a „másik oldal”

Egy önkormányzati döntés margójára

 Az 1. számú Óvoda vezető helyettese- és a Sári Szlovák Önkormányzat elnökeként szeretném elmondani véleményemet az óvodavezetői kinevezéssel kapcsolatos önkormányzati szavazatomról.

A 2002. évi választások után lettem a kisebbségi önkormányzat megválasztott képviselője, elnöke.

A kisebbségi önkormányzat feladata a kisebbségi ügyek intézése. Hasonló jogokkal és kötelességekkel rendelkezik, mint a városi önkormányzat, azzal a különbséggel, hogy a városi képviselők tiszteletdíjat kapnak munkájukért, míg a kisebbségi képviselők társadalmi munkában végzik feladatukat. Munkaköre a városi önkormányzat mellé és nem alá rendelt. A június végén megtartott nyílt testületi ülésen két városi képviselő megkérdőjelezte az én és egy képviselőtársam Mrázné Csernák Ilona kinevezésével kapcsolatos nemleges döntését. Döntéseinket sem mi, sem a városi képviselők nem vagyunk kötelesek indokolni, de e levélben szívesen felvázolom a hátterét.

 2003 júliusában törvényi előírásnak tettünk eleget akkor, amikor kétéves működésünk alatt először éltünk vétójogunkkal az óvodavezetői kinevezés kapcsán, mivel az nem felelt meg a pályázati kiírásnak. A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele szerint sem lehetett volna vezetőnek megbízni az óvoda élére Mrázné Csernák Ilonát.

A városi önkormányzat – tudomásul véve a véleményt - vissza is minősítette őt, így csak vezetői jogokkal felruházott helyettesként maradhatott az intézmény élén. E jogkörével élve rögtön le is váltott törvénytelenül, vezető helyettesi posztomról. Természetesen igazamat keresve a megfelelő fórumokhoz fordultam, és ismét kiderült, hogy a törvény az én oldalamon áll.

Visszakaphattam pozíciómat, de Mrázné ezután kizárt az irodából, esélyt sem adva, hogy bárminemű érdemleges, már addig is ellátott feladatot elvégezzek, mint helyettes. Bizonyára azért, mert - a Dabason is nehéz anyagi körülményekkel küzdő oktatási intézményekkel szemben - a mi óvodánk „pénzben bővelkedő” intézmény lehet, hisz itt három vezető helyettes van kettő helyett. Vagy mégsem?! Takarékossági okokból ugyanis két dajkát – akik ebben az óvodában dolgozták végig életüket - távozásra kényszerített az óvodavezető. A nemzetiségi nyelvpótlék odaítélését is igen hektikusnak látom, van, aki szülei „jogán” is, van aki tanulmányai jogán sem kapta meg azt.

Annak ellenére, hogy nem mindenki meri felvállalni véleményét, mert a mai világban féltik az emberek állásaikat, helyzetüket, én úgy gondoltam, továbbra is kiállok álláspontom mellett, és nemmel szavaztam.

Soraimat Pataky Attila, Kör közepén állok című dalának idézetével zárom:

Kör közepén állok, körbe vesznek jó barátok és rosszak

Kör közepén állok így könnyen el találtok rosszak.

Ha egyszer odébb állok a kör közepéből majd hiányzok

Rám többé nem találtok rosszak.

Bohóc vagyok de bátor pofonoktól ég az arcom

Pofonoktól piros az arcom kaptam

Nem adom fel tudjátok, láthatatlan lapos sumákok

Istenem de sokan vagytok rosszak

Sikariné Cserkész Erzsébet

vissza az előző oldalra