Beszámoló a képviselő-testület üléseiről

(mely beszámoló nem véletlenül nem a DAFI, az MSZP, vagy az önkormányzat újságjában jelenik meg, a beszámoló írójának értékítéletét tükrözi, és alkalmas a nyugalom megzavarására – 12 éven aluliak csak felnőtt jelenlétében olvashatják)

2004. június 28.

Napirend előtti demagógia

A polgármester úr volt oly kedves egy kis ingyen reklámot csinált újságunknak, amikor kirohanást intézett a szakorvosi rendelőintézettel kapcsolatos, a júniusi számban megjelent írás ellen. Később arra is rámutatott, hogy a gonosz erők azért mozoghatnak, hogy megkaparintsák ezt a drága vagyontárgynak beillő intézményt. Az az érzésem, hogy itt az MSZP-re, vagy MSZP közeli-körüli személyekre gondolt.

Összehasonlításképpen: néhány napirendi ponttal később a testület – egy nem szavazat ellenében (képviselőtársaim külföldön voltak) - hozott döntést a Ravasz László utcai óvoda eladásáról. A döntés szerint a testület a polgármester úrra és két képviselőre (Bennárik Ferenc és Szabó István) bízza a szerződés szövegének kialakítását, és amennyiben az hármójuknak megfelel, úgy a polgármester úr azon melegében alá is írhatja a szerződést. A testületnek az aláírt verzió utólag kerül bemutatatásra.

A döntést körül lengő félhomály alapján valószerűtlennek tűnik, hogy bármilyen sötét erő bármit is ki tudna piszkálni az Önkormányzattól a városvezetés akarata ellenében.

(Az óvodával kapcsolatban további részletek a Francia kapcsolat c. bekezdésben.)

Régi-új intézményvezetők

Két pályázatot is eredményesnek ítélt a képviselő-testület, így egyhangú szavazással újabb öt évre kinevezésre került a Gyóni Géza Általános Iskola élére Kotán Sándor igazgató úr, illetve a Kossuth Zsuzsa Szakképző Iskola élére Kosztolányi Gyula igazgató úr, Dabas Város díszpolgára.

Az elmúlt öt esztendőben mindketten igen magasan húzták meg a minőségi és a teljesítmény szintet. A szavazás során kapott egyhangú szavazat azonban a pályázók munkájának elismerése mellett komoly terhet is jelent, mivel jól tükrözi a következő évekre vonatkozó elvárásokat.

Új igazgató kerestetik

Sajnos a Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatói posztjára pályázó Papp Györgyné és Batuskáné Kiss Katalin pályázata olyannyira megosztotta a testületet, hogy egyik jelöltnek sem sikerült az előírt minősített többséget, azaz, több mint 11 szavazatot megszerezni.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vezetésére beadott pályázatát az elmúlt egy esztendőben megbízott Székely Zoltán igazgató úr visszavonta.

Így mindkét esetben új pályázat kerül kiírásra.

A trójai faló

A Sári óvoda vezetésére a testület többsége (egy nem szavazattal) alkalmasnak találta

Mrázné Csernák Ilonát. Mivel a testületi ülést követően a törvényben meghatározottak szerint a Sári Szlovák Önkormányzat többsége is támogatta (?) - az öt tagból ketten szavaztak igennel, egy nemmel, ketten nem voltak jelen a szavazáson - a pályázót, így nincs további akadálya az öt évre szóló kinevezésnek.

Varga László képviselő úr a napirend tárgyalásakor komolyan felelősségre vonta a kisebbségi önkormányzat vezetőjét, és egy kvázi kipellengérezésre hajló szituációban kérte, hogy indokolja meg a pályázat értékelésére vonatkozó szavazatát.(!)

Azt írja Varga úr decemberben, a Szegfűben (szerény személyemről): „Persze értjük, hogy mi a gondja - (…) az, hogy nem aszerint szavazunk, ahogy Ő szeretné.”

Úgy tűnik ez a magyarázat, az a nemmel szavazó szegény lány (egy fő a szocialista frakció ellenében) nem úgy szavazott, ahogy Varga úr szerette volna. Véleményem szerint egy ilyen megnyilatkozás után számon kérni valakin a szavazatát, minimum politikai vakságnak minősíthető. Az oktatási bizottsági ülésén, egy héttel ezelőtt Varga úr ugyanebben a formában ezt a kérdést már feltette. Nem valószínű, hogy akkor nem értette volna meg a választ, inkább az a valószínű, hogy színpadias (még főpróba is volt!) kirohanása csak egy előre megtervezett eszköz a cél elérése érdekében. Az összefüggést az egyik szocialista képviselő súgta meg, ők azért támogatják a pályázót, mert az MSZP jelöltje volt az egyik választáson. Talán azért exponálta magát ilyen erősen Varga úr ebben – a személyéhez egyébként nehezen köthető témában - mert a szocialisták azt remélték, hogy ezzel a kinevezéssel az MSZP elfoglalja az önkormányzat egyik végvárát, és végre megvetheti a lábát Sáriban? A jövő megválaszolja a kérdést.

Törvényességi észrevételek

Két témában is kifogásolta a testület döntését a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője. Az egyik, hogy a hatályos rendelet ellenére a költségvetésben a testület nem különítette el a főösszeg fél százalékát környezetvédelmi célokra. Ez kb. 17 millió Ft. Az előterjesztésben szereplő javaslat szerint megszüntette volna a testület ezt az elkülönítést, de felvetésemre inkább megtartottuk, és az egyébként is meglévő környezetvédelmi feladatok finanszírozásából biztosítunk keretet az átcsoportosításra.

A második törvényességi észrevétel a Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet vezetőjének kinevezése tárgyában történt. A testület 17 igen és 1 nem szavazattal fenntartotta a kinevezésről szóló határozatát. Ebben a helyzetben a Közigazgatási Hivatalon van a következő lépés kényszere: bírósághoz kell fordulnia, hogy kikényszerítse a határozat visszavonását. Erre azonban nagyon kevés példa van. Ha ez nem történik meg, akkor a Közigazgatási Hivatalnak vagy meg kell próbálnia elfogadni a gondolatot, hogy általa jogsértőnek minősített határozat van érvényben a törvényességi felügyelete alá tartozó területen, vagy – normál körülmények között elképzelhetetlen módon - megváltoztatja a két alkalommal is írásban rögzített állásfoglalását.

A most ünnepelt egészségügyi napot arról a Semmelweisről nevezték el, akit Klein úr, a Bécsi kórház vezetője (afféle egészségügyi Horger Antalként) eltanácsolt az intézménytől, mivel nem volt képes elfogadni Semmelweis igazát a gyermekágyi láz kiváltó okával kapcsolatban. A K-Klein-féléket az utókor is megőrzi emlékezetében, a megfelelő helyen. Ahogy megőrizte azt is, hogy pontosan mit is akart Semmelweis: egy kis tisztaságot.

A francia kapcsolat

Februárban még a könyvtárat szándékozta megvenni a testvérvárosi kapcsolat kiépítésében segédkező francia-magyar  Lentulay György úr, de mire a testületi ülésre sor került, elállt a szándékától. Dr Ács Ferenc képviselőtársammal akkor azt javasoltuk, hogy bármely intézmény értékesítésére csak akkor kerüljön sor, ha azzal egy időben az intézmény sorsa is rendezésre került (elhelyezés, finanszírozás, stb.).

Később kiderült, Lentulay úr adás-vétel helyett inkább komoly adománnyal támogatná az önkormányzatot, az pedig egyidejűleg neki ajándékozná a kiválasztott ingatlant. A testület meghozta az adományt elfogadó határozatot, de ezt követően Lentulay úr meggondolta magát, és visszatért az adásvételi konstrukcióhoz. És bár a Ravasz László utcai óvoda lett e célra kiválasztva, a szerződés előkészítésének ideje alatt is sok, ha nem az összes dabasi kúriát vételi szándékkal körbe látogatta.

Közben a dabasi képviselőkből egy munkacsoport alakult, aminek a feladata az új óvoda helyszínének kiválasztása lett volna, de két eredménytelen összejövetelt leszámítva, nem történt semmi.

Az egyik határozatunkban még az is szerepelt, hogy kapjunk garanciákat arra vonatkozóan, hogy Lentulay úr, ahogyan ígéri, tud segíteni az önkormányzatnak az új óvoda építéséhez szükséges források megszerzésében, és más pályázatok megnyerésében. 

A mostani ülésre azonban konkrét szerződést terjesztettek elő a tárgyalófelek. Elfogadását viszont gátolta a sok, ebben a tárgyban korábban határozatban meghozott lényeges irányelv.

Ezért az eddigi határozatokat a testület szépen visszavonta, és a szerződés részleteinek tárgyalásában kimerült képviselők végül felhatalmazták a polgármester urat és a fent említett két képviselőt a szerződés előkészítésére, és a polgármester urat annak aláírásra. A többi probléma így a háttérbe került: majd csak meg lesz a helye az új óvodának valahol, és majd csak lesz pénz megépíteni is valamiből.

Kidobott pénz

2003-ban a dabasi foci 10.5 millió Ft támogatást kapott az önkormányzattól, melyben az utánpótlás és a felnőtt csapatok támogatása egyaránt beleértendő.

2004-re a testület havi egymilliót ígért az időközben egy osztállyal feljebb lépett, az NB IB-ben játszó csapatnak, illetve ezen felül elkülönítetten 4 milliót egész évre az utánpótlásnak.

Vagyis ha már tavaly is 4 milliót költöttek a gyerekekre, akkor 4.5 millióval kapott többet a felnőtt csapat a magasabb osztályban történő részvétel miatti költségek kompenzálására.

Azonban az év közbeni ígéretek ellenére (pl.: ebben a csapatban benne van a harmadik hely is! Micsoda népszerűséget és ismertséget hoz ez a városnak!) sima kiesés lett a vége. Annyira sima, hogy a kiesésről döntő utolsó meccsén – idehaza - a dabasi csapat egyetlen gólt sem tudott lőni. Olyan komolyan gondolták a bennmaradást, és a városnak az ígéret szerinti – és rég áhított – hírnevet biztosító szereplést, hogy egyetlen gólt sem tudtak rúgni az év legfontosabb mérkőzésén.

Ez persze nem a csapat hibája (ők azt tették, amire képesek), sokkal inkább a csapat körül tolongóké, akik megalomániás álmukból ébredve most már beláthatják: tévedtek. Talán néhányan közülük is levonják a konzekvenciákat, és nem erőltetik többé rá a csapatra rossz elképzeléseiket, és azok megvalósítását nem akarják megfizettetni az önkormányzattal – és az egyáltalán nem kis számú szponzorral.

Hiszen a focit sokan támogatták, ki ezzel, ki azzal, a legtöbben pénzzel. Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy én is támogattam, többszázezer forintot költöttem a dabasi focira, talán ez annyira feljogosít, hogy a véleményemet elmondhassam.

Nem vagyok csalódott. Számomra a felnőttek kiesése már egy éve is törvényszerűnek tűnt. A felemelkedést én az utánpótlásban látom. Kb. 150 gyerek játszik az utánpótlás csapatokban, és az ő eredményeikben, illetve az utánpótlást körülvevő segítők munkájában körvonalazódik a jövő, az igazi dabasi foci jövője. Ezt kell igazán támogatni. 

2004. július 15.

Megbízások és kinevezés az oktatási intézményekben

A feljebb leírtaknak megfelelően sor került a sári 1. számú Napköziotthonos Óvoda vezetőjének kinevezésére: öt esztendőre Mrázné Csernák Ilona lett az intézmény vezetője.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola vezetésével a testület Zsolnai Máriát, az intézmény pedagógusát bízta meg egy évre, az új pályázat elbírálásáig – azzal a nem titkolt reménnyel, hogy a megbízott igazgatónő.    …? Folyt. köv.?  Márti

A Kossuth Lajos Általános Iskola átmeneti – szintén egy éves időtartamú – vezetésére a polgármester úr Garajszki István urat, az iskola volt igazgató-helyettesét, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola volt igazgatóját kérte fel. A testület a felkérést támogatta, Garajszki úr pedig elvállalta a könnyűnek nem ígérkező feladatot. A döntés több szempontból is előnyösnek tűnik: az intézmény dolgozói közül bárkinek a megbízása csak tovább fokozta volna a pályázat során kialakult megosztottságot (a tantestület tagjai közül az egyik pályázót tizennyolcan, a másikat tizenhatan nem támogatták, illetve a különböző fórumokon is - mint szülői munkaközösség és diákönkormányzat - ellentétes vélemények alakultak ki). A megbízás másik előnye, hogy Garajszki igazgató úr, bár kívülről kerül az intézmény élére, az itt szerzett igazgató-helyettesi tapasztalatánál fogva rendelkezik a szükséges ember- és helyismerettel.

Vakolatgyár az Ipari Parkban

Már csak öt darab, szerződésben le nem kötött telke van az Önkormányzatnak a Dabasi Ipari Park területén, ugyanis egy nagyobb egységet, több mint 31 ezer m2-t sikerült egy osztrák vakolatgyártó cég részére értékesíteni, 2500 Ft/m2 áron.

Azok a vállalkozók, akiket érdekel az egymás mellett lévő öt, egyenként kb. 2600 m2-es ipari parki ingatlan részben vagy egészben történő megvásárlása, az önkormányzatnál az 561 217-es telefonszámon érdeklődhetnek.

Ez azért is fontos a Dabason működő vállalkozások számára, mert a nemsokára hatályba lépő új, az egész városra kiterjedő szabályozási terv nem tartalmaz a lakó területeken belül olyan területeket, ahol telephelyet lehetne működtetni. A működtetésre vonatkozó engedélyek ezt követően nem adhatók ki, átmeneti kedvezményt is csak azok kaphatnak, akik szerződésben vállalják a Dabasi Ipari Parkba való kiköltözést.

Tovább csúszik az óvoda értékesítése

Bár legutóbbi ülésén a testület döntött a Ravasz László utca óvoda értékesítéséről, a szerződés aláírására egyelőre nem került sor. A vevő-jelölt sokadszorra is megváltoztatta elképzelését, és bár a szerződés elemeiben már komoly vitákra nem lehetett számítani, váratlanul külső körülményekre (banki finanszírozás) hivatkozva kérte a tárgyalások átmeneti felfüggesztését. Mivel a polgármester úr meghatalmazása a szerződés aláírására július 15-ig szólt, várhatóan az ügy újból vissza fog kerülni a testület elé.

Rácz Nándor

vissza az előző oldalra