A Kormány 132/2000. (VII. 14.) kormányrendelete a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről
A Kormány a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló - a 2000. évi XXXVIII. törvénnyel módosított - 1995. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Njt.) 21. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következóket rendeli el:
A zászló (lobogó)
1. §.
(1) Az Njt. 5/A.§-ában megjelölt középületeken (a továbbiakban: középület), illetve azok előtt az e rendelet mellékletében meghatározott méretű zászlót (lobogót) kell kitűzni, illetve felvonni

(2) Az (1) bekezdés szerinti célra textil szálasanyagból szövéstechnológiával készült, piros, fehér és zöld színű szövetből varrott zászló (lobogó) használható, amely megfelel a zászlószövetek színjellemzőiről és színtartóssági követelményeről szóló MSZ 1361-1988 szabványnak.
(3) A zászlót (lobogót) - tekintélyének megőrzése érdekében - rendszeresen, legalább három havonta tisztítani kell.
(4) A zászlót (lobogót) legalább évente cserélni kell.
(5) Ha a zászló (lobogó) az elhasználódása (kopása, rojtosodása, fakulása stb.) folytán jelentősen - szabad szemmel is észlelhetően - eltér a (2) bekezdésben említett szabvány követelményeitől, a (4) bekezdésben meghatározott időtartam letelte előtt is haladéktalanul gondoskodni kell a cseréjéről.
A zászlórúd
2. §.
A zászlót a mellékletben meghatározott méretű, fából készült zászlórúdra erősítve kell kitűzni. A zászlórúd nyers színű, fehér vagy fehér alapon spirálisan lefutó nemzetiszínű csíkozású lehet.
Az árbóc
3. §.
(1) A középületek előtt a lobogó felvonásának céljára mellékletben meghatározott méretű, fából készült árbóc állítható fel. Az árbóc nyers színű, fehér vagy fehér alapon spirálisan lefutó nemzetiszínű csíkozású lehet.
(2) Gondoskodni kell az árbóc környezetének esztétikus és a lobogóhoz méltó kialakításáról, valamint az árbóc és környezete folyamatos tisztán tartásáról, karbantartásáról.
Az ellenőrzés
4. §.
A zászló (lobogó) kitűzésére (felvonására) irányadó jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzéséről a közterület-felügyelet, ahol pedig közterület-felügyelet nem működik, a jegyző gondoskodik.
Záró rendelkezések
5. §.
(1) Ez a rendelet 2000. augusztus 20. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28) kormányrendelet a következő címmel és 6/A §-sal egészül ki:
“A középületek fellobogózása szabályainak megsértése

6/A. § (1) Aki
a) a Magyar Köztársaság zászlójának (a továbbiakban zászló), illetve lobogójának (a továbbiakban: lobogó) kitűzésre (felvonására) vonatkozó külön jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesíti,
b) a zászló (lobogó), illetve a zászlórúd és a lobogó felvonására szolgáló árbóc külön jogszabályban meghatározott méretére és más jellemzőire, tisztítására, cseréjére, valamint a gondozására (karbantartására) irányadó előírásokat megszegi százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik.”

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor a középületek, illetve azok környezetének fellobogózására használt zászlók (lobogók) továbbá zászlórudak és a lobogó felvonására szolgáló árbócok e rendelet hatálybalépését követően is használhatók. A zászló (lobogó) cseréje, továbbá új árbóc létesítése esetén azonban az e rendelet szerinti követelményeknek megfelelő zászló (lobogó) és zászlórúd beszerzéséről, illetőleg árbóc állításáról kell gondoskodni.
A miniszterelnök helyett:
Dr. Pintér Sándor s.k.
Belügyminiszter

Melléklet a 132/2000. (VII.14.) Kormányrendelethez
1. Zászló- és a hozzá tartozó zászlórúd-méretek
Zászló Zászlórúd
1. 100 x 200 cm 2,5 m
2. 150 x 300 cm 3,5 m
3. 200 x 400 cm 4 m

2. Lobogó- és a hozzá tartozó árbócméretek
Lobogó Árbóc
1. 100 x 200 cm 6 m
2. 150 x 300 cm 9 m
3. 200 x 400 cm 12 m
 

www.zaszlokeszites.hu

                            

 

vissza az előző oldalra