Napirend

1./ A 2006. évi költségvetés módosításai

Módosítás 1

Módosítás 2

Módosítás 3

Módosítás 4

Melléklet 1

Melléklet 2

Melléklet 3

Polgármesteri keret

Egy képviselő naplója... (vélemény)

2./ Az adósságkezelési szolgáltatásról szóló rendelet elfogadása

3./ A Tuzoltóság parancsnoki álláshelyére kiírt pályázat elbírálása

Egy képviselő naplója... (vélemény)

4./ Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona 2006. évi beszámolója

5./ Dabas Közbiztonságáért Egyesület beszámolója

6./ Közmuvelodési, közgyujteményi intézmények 2006. évi beszámolója

Halász Boldizsár Városi Könyvtár beszámolója

Sári Faluház beszámolója

Kossuth Muvelodési Központ beszámolója

Halász Móric Kúria beszámolója

7./ Óvodák éves nyitvatartásának meghatározása

8./ Beszámoló az Állami Számvevoszék jelentéséről

Egy képviselő naplója...(vélemény)

9./ A Halász Móric Kúria üzemeltetése

10./ Bizottságokba külsős tagok választása (levéve a napirendről)

11./ Kovács Béláné kérelme

12. Hornyák Pál kérelme

13. Suhajda Tamás és társai belterületbevonási kérelme

Egy képviselő naplója ... (vélemény)

14./ Birizdó Ibolya belterületbe vonási kérelme

15./ Hivatali gépkocsikat szállító nyertes ajánlattevők kiválasztása

(osztott anyag)

16./ Dabas Város Díszpolgára cím adományozása (zárt ülés)

17./ Egyebek

Felvett napirendi pont:

Lejárt határidejű önkormányzati határozatok

Egy képviselő naplója... (vélemény)